RTRP logo

Crynodeb o Rolau a Modelau Gofal Sylfaenol a Chymunedol

Croeso i wefan Compendiwm o Rolau a Modelau Gofal Sylfaenol a Chymunedol.

Rydym wedi casglu astudiaethau achos o bob rhan o Gymru sy’n arddangos amrywiaeth o sgiliau sy’n cael eu hoptimeiddio mewn Gofal Sylfaenol a Chymunedol i ddiwallu anghenion y boblogaeth leol.

Datblygu tîm integredig

Mae pob tudalen astudiaeth achos yn cynnwys gwybodaeth ac adnoddau defnyddiol i gefnogi datblygiad tîm integredig a phenderfyniadau cynllunio gweithlu ar bob lefel, o Glwstwr i fyny. Gallant hefyd fod yn ddefnyddiol i'r rhai sy'n ystyried newid cyfeiriad gyrfa.

Archwiliwch fodelau gofal

Cefnogi pobl ag anghenion cymhleth

Darllen mwy

Physio header

Cynllunio, atal a hyrwyddo

Darllen mwy

GP Header

Gofal sylfaenol brys / yr un diwrnod

Darllen mwy

Pharmacy header

Mynediad uniongyrchol i'r gweithiwr proffesiynol cywir ar yr adeg iawn

Darllen mwy

Audiology header